• nationale loterij
  • mediatheek

Barbecue

  • Gebruik nooit methanol, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel!
  • Overgiet ( een brandende barbecue nooit met extra brandstof.
  • Houtskool blijft urenlang nagloeien. Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven.
  • Laat kinderen nooit in de buurt van of alleen bij een BBQ


Meer dan de helft van de brandwonden bij het barbecueŽn ontstaat door het aanraken van de barbecue of de kooltjes, kinderen die tegen een barbecue aanlopen of een barbecue die omvalt. Afstand houden is dus van belang. De overige verbrandingen gebeuren vooral door spatten van vet en door vuur en vlammen, waarbij het verkeerd aanmaken van de barbecue de hoofdoorzaak is. (gezondheid.be)

Zorg ervoor dat de barbecue stabiel en uit de wind staat
Laat uw gasten zo weinig mogelijk in de buurt van de barbecue komen.
Kinderen blijven best 2 meter verwijderd van de BBQ. Laat kinderen ook niet in de buurt van de BBQ spelen.
Zet in de nabijheid een emmer fijn zand klaar.
Gebruik zeker nooit vluchtige brandbare vloeistoffen of brandpasta om de barbecue aan te steken of aan te wakkeren.
Bij vlam in de BBQ, gebruik NOOIT water of een blusapparaat om te blussen. Doof het vuur door het af te dekken met zand.
Er is maar 1 verantwoordelijke. Ook bij BBQ is er een BOB. Wie bakt, drinkt niet.
Draag een speciale barbecueschort, best linnen. Let op met synthetische kleding. Gebruik ovenhandschoenen of knijptangen.
Het is aan te raden om een blusdeken bij de hand te hebben (indien iemands kleding vuur vat)
Na het beŽindigen van de BBQ: laat de BBQ niet onbeheerd achter, wanneer er kinderen in de buurt zijn en giet water op de hete assen